Bariery architektoniczne

Wykorzystując naszą unikalną wiedzę i doświadczenie prowadzimy skuteczne działania zwiększające dostępność architektoniczną budynków firm i instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej dla osób z różnymi niepełno sprawnościami – jest ich w naszym kraju aż 5 milionów. Dzięki temu mogą one w szerszym zakresie i w komfortowych warunkach korzystać z dostosowanych przestrzeni, budynków, biur i punktów usługowych.

Mężczyzna poruszający się o białej lasce schodzi z trybuny stadionu narodowego - przejdź do strony o audycie architektonicznym

AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ jest kompleksowym badaniem budynków, biur, przestrzeni publicznych i usługowych, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zrealizowalismy  już prawie 600 audytów archtektonicznych.  Są one przeprowadzane są przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z autorską, unikalną w skali kraju metodologią badania opartą na 20 latach doświadczenia Fundacji Integracja. Audyty wykonujemy przy wsparciu grupy testerów z różnymi niepełnosprawnościami. Wynikiem audytu jest obszerny, kompleksowy raport, w którym wskazujemy zarówno błędy dostępności wskazanego obiektu, jak również konkretne rekomendacje ich poprawienia.

Dowiedz się więcej o audycie

Identyfikacja wizualna certyfikatu obiekt bez barier - przejdź do strony o certyfikacie

CERTYFIKAT OBIEKT BEZ BARIER potwierdza pełną dostępność architektoniczną obiektu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: poruszających się na wózku, niewidomych, słabowidzących, czy niesłyszących. To czytelna wskazówka, że obiekt jest przyjazny także dla osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się lub przemieszczających się z małymi dziećmi. Dla certyfikowanej firmy lub instytucji certyfikat OBIEKT BEZ BARIER to nie tylko prestiżowe potwierdzenie dostępności architektonicznej obiektu, ale również konkretnych wysiłków i właściwych postaw na rzecz osób z ograniczoną sprawnością. Dzięki temu dużo więcej osób więcej może skorzystać z usługi danego obiektu (w Polsce ponad 12% społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami, zaś  14% stanowiący osoby powyżej 65. roku życia).

Dowiedz się więcej o certyfikacie

lukaszwztm

DORADZTWO – Towarzyszymy naszym Partnerom w procesie budowy nowych obiektów oraz zmianach architektonicznych budynków już istniejących. Sprawdzamy plany i projekty architektoniczne, doradzamy architektom i projektantom, rekomendujemy konkretne rozwiązania. Tym samym zapewniamy wyższą użyteczność oraz pełną dostępność obiektów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania, a także osób niewidomych lub słabo widzących. Dzięki doradztwu pozwalamy naszym Partnerom uniknąć błędów w dostępności i znacząco obniżamy koszty ich ew. poprawiania.

Współpraca


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Bogumiła Lewandowska
Koordynator ds. kontaktów z partnerami

Dział Usług Eksperckich
tel.: 519 066 486
e-mail: bogumila.lewandowska@integracja.org

Zaufali nam:

Poseł Piechota na mównicy sejmowej (otwórz większe zdjęcie)

Najważniejsze instytucje publiczne – Sprawdzaliśmy to, na ile dostępne dla osób z niepełnosprawnością są najważniejsze instytucje publiczne w Polsce. Wykonaliśmy audyt architektoniczny rezydencji Prezydenta RP: Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu, przyznając im certyfikat „Obiekt bez barier”. Także gmach Sejmu RP przez lata był niedostępny dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki naszym staraniom mogą one teraz czynnie i bez przeszkód brać udział w pracach parlamentu.

Placówka banku PKO BP

Banki – z naszej pomocy przy tworzeniu przyjaznych placówek skorzystały już banki PKO BP, BZ WBK i Citi Handlowy. Teraz łatwo i wygodnie mogą z ich usług korzystać wszyscy klienci.

Piotr Pawłowski i pracownicy Orange w siedzibie firmy (otwórz większe zdjęcie)

Orange – Kompleks biurowy Orange Polska uhonorowany został certyfikatem dostępności „Obiekt bez barier”. Integracja doceniła siedzibę jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych jako szczególnie przyjazną osobom z niepełnosprawnością. Dla potrzeb Orange sprawdzaliśmy też dostępność architektoniczną wybranych salonów, oraz wytyczne ogólnej dostępności salonów – dzięki temu firma uzyskała podstawy merytoryczne do zapewniania dostępności kolejnych placówek.

Orlen – dla potrzeb tego największego, polskiego przedsiębiorstwa wykonaliśmy audyty architektoniczne stacji paliw na Mazowszu, a także przygotowaliśmy wytyczne dostępności stacji. Zawierają one także standardy obsługi klienta z niepełnosprawnością, co ułatwia Orlenowi świadczenie kompleksowych i dostępnych usług dla swoich klientów.

Prezesi Poczty Polskiej i Integracji w pocztowym „Obiekcie bez barier” w Konstancinie (otwórz większe zdjęcie)

Poczta Polska – rozpoczęliśmy współpracę przy likwidowaniu barier architektonicznych w placówkach Poczty Polskiej. Nasze rozwiązania pozwoliły nie tylko na przystosowanie obiektu do potrzeb klientów z niepełnosprawnością, ale także na dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością.

Wypustki dla osób niewidomych na Dworcu Centralnym w Warszawie (otwórz większe zdjęcie)

Transport publiczny – przeprowadziliśmy audyt architektoniczny 7 najważniejszych dworców kolejowych w Polsce. Były to dworce: Centralny, Zachodni oraz Wschodni w Warszawie, a także Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Wrocław Główny oraz Katowice. Dzięki naszym wytycznym PKP będzie mogła dostosować swoje obiekty do potrzeb osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności. Podjęliśmy też współpracę z Warszawskim Metrem, sprawdzając dostępność jego II linii.

Zobacz także

Likwidujemy bariery cyfrowe

Identyfikacja wizualna certyfikatu serwis bez barier - przejdź do strony pokazującej jak Integracja działa na rzecz świata wolnego od barier cyfrowych

Likwidujemy bariery społeczne

Identyfikacja wizualna certyfikatu Obsługa bez barier - przejdź do strony pokazującej jak Integracja działa na rzecz świata wolnego od barier społecznych