Konferencja Miasto Dostępne

logo Miasto Dostępne

 

Konferencja z cyklu Dostępność Polska „MIASTO DOSTĘPNE” odbyła się 21 września 2016 roku na Politechnice Warszawskiej. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Integracja wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji była promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków. Jednym z kluczowych elementów, które mogą się do tego przyczynić jest odpowiednio prowadzony proces kształcenia w uczelniach wyższych, dający wiedzę i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych – architektom, urbanistom i planistom. Konferencja miała służyć rozpoczęciu działań w kierunku wypracowania metod takiego nauczania. Oprócz tego to wydarzenie stworzyło możliwość do wymiany informacji o stanie wiedzy, badaniach oraz o dobrych praktykach realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich rolę w budowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.

Program konferencji:

 • 09.30 – 10.00: Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.20: Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
  Wystąpienia przedstawicieli Organizatorów, Patrona Honorowego i członków Komitetu Honorowego
 • 10.20 – 11.15: Wprowadzenie do tematyki konferencji:
  1. Miasto dostępne jako przestrzeń kreatywnych działań – dr hab. Maciej Błaszak
  2. Innowacyjność jako determinanta wdrożenia idei projektowania uniwersalnego – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
  3. Miasto dostępne czyli miasto przyjazne wszystkim – przykład Gdyni – mgr Beata Wachowiak-Zwara, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
 • 11.15 – 12. 00: Wręczenie Nagród X Edycji Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce i za magisterskie prace dyplomowe – edycja 2016
 • 12.00 –  12.30: Przerwa na kawę
 • 12.30 – 14.30: SESJA I – Innowacje, dobre praktyki
  1. Dostępny Port Praski w Warszawie – przedstawiciele Inwestora
  2. Dostępność obiektów i obszarów zabytkowych: Europa, Polska, Kraków – dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka
  3. Różni rowerzyści – wspólna przestrzeń: czyli rzecz o projektowaniu miejskiej infrastruktury rowerowej z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie – mgr inż. arch. Marta Mroczek
  4. Przestrzeń miejska z perspektywą 60+ – ujęcie interdyscyplinarne – dr inż. arch. Iwona Benek, dr inż. arch. Agnieszka Labus, dr inż. arch. Anna Szewczenko
  5. Jakość i rola infrastruktury obsługi użytkowników publicznego transportu zbiorowego w miastach dostępnych– mgr inż. Artur Fojud
  6. Plaże dostępne dla wszystkich. Idea i praktyka udostępniania przestrzeni rekreacyjnych wszystkim użytkownikom – mgr inż. arch. Paulina Tota
  7. Wspomaganie projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznych przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w meblach miejskich – dr inż. Kinga Kimic
  8. Dostępne miasto w cyberprzestrzeni – dr Izabela Mrochen
 • 14.30 – 15.15: Przerwa na lunch
 • 15.15  – 16.45: SESJA II – Kształcenie/ Badania/ Projektowanie/ PrawoSALA 1: Kształcenie projektantów przestrzeni – panel dyskusyjny
  WPROWADZENIE: Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji: Wyzwania dla projektantów przestrzeni
  Prowadzenie panelu: prof. dr hab. Tadeusz Markowski

  1. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
  2. dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka
  3. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
  4. mgr inż. arch. Krzysztof Koszewski
  5. mgr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
  6. mgr inż. arch. Anna Szewczenko
  7. Przedstawiciel Portu Praskiego

  SALA 2: Badania

  1. Dostępność osiedli mieszkaniowych – dr hab. inż. arch. Beata Komar
  2. Zielone tereny publiczne w mieście dostępnym. Wzorzec parku o właściwościach terapeutycznych – dr inż. arch. Monika Trojanowska
  3. Dostępność największych krakowskich centrów handlowych – Maciej Filiks
  4. Miasta dla seniorów? – mgr inż. Karolina Studencka
  5. Wpływ projektowania „Dla dobra dzieci” na poprawę ogólnego standardu życia w miastach – dr inż. arch. Anna Martyka
  6.  Dyskusja (15 min.)

  SALA 3: Projektowanie/ Prawo

  1. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami według standardów technicznych obowiązujących w Polsce – dr hab. inż. Andrzej Zalewski
  2. Zapisy prawa budowlanego dotyczące osób z niepełnosprawnościami a praktyka projektowa – mgr inż. arch. Michał Brutkowski
  3. Ku miastu dostępnemu: doświadczenia z prac Miejskiej Komisji do spraw dostosowania przestrzeni miasta Białegostoku do potrzeb osób z niepełnosprawnością – dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki
  4. Łódzki Standard Dostępności – prolog do budowy miasta dostępnego – dr inż. arch. Joanna Borowczyk
  5. Poprawa dostępności architektonicznej Warszawy. Pomiędzy normami projektowymi a doświadczeniem użytkowników – mgr Adam Piotr Zając
  6.  Dyskusja (15 min.)
 • 16.45 – 17.15: Podsumowanie i zamknięcie konferencji – prowadzący sesje i panele

 

Udział w konferencji był bezpłatny.

Konferencja była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.


Materiały do pobrania:

Formularz rejestracyjny na konferencję Miasto Dostępne (DOC, 50kB)

Program konferencji Miasto Dostępne (DOC, 103kB)

Program konferencji Miasto Dostępne (PDF, 542kB)


Organizatorzy:

logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

logo Integracji

Współorganizatorzy:

logo wydziału architektury politechniki warszawskiej

logo Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

logo Centrum Zarządzania Innowacji i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Partner strategiczny:

logo Port Praski

Współfinansowanie:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Patronat medialny:

logo Urbnews

logo magazyn miasta

portal Niepelnosprawni.pl