SERWIS BEZ BARIER

Czy są Państwo właścicielem lub administratorem serwisu internetowego? Czy projektują lub tworzą Państwo serwisy lub aplikacje internetowe? Warto zadbać o zapewnienie wszystkim użytkownikom równego dostępu do treści zawartych w Internecie (m.in. tym nieużywającym myszki, niewidomym lub niesłyszącym).

Fundacja Integracja jest ekspertem w zakresie dostępności serwisów i może pomóc w dostosowaniu Państwa serwisu.

Identyfikacja wizualna certyfikatu Serwis www bez barier

Dostępność serwisów/aplikacji internetowych

Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, przeglądając serwisy i zamieszczane w nich treści, napotykają liczne bariery. Istnieje międzynarodowy standard dotyczący tworzenia w pełni dostosowanych serwisów i treści cyfrowych – WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zgodnie z którym wszystkie instytucje publiczne mają obowiązek dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Integracja od lat współpracuje z osobami z niepełnosprawnością. Znamy doskonale wymagania WCAG 2.0, jak i rządowego rozporządzenia dotyczącego dostosowania serwisów. Nasi specjaliści pomagają firmom/instytucjom w zdiagnozowaniu wszystkich barier ograniczających dostępność serwisów. Doradzają, jak należy przebudować serwisy, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER Integracja przyznaje serwisom, ich częściom lub aplikacjom internetowym działającym w przeglądarce. O przyznanie certyfikatu mogą ubiegać się właściciele/zarządcy serwisów i aplikacji internetowych.

Dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to czytelna wskazówka, że dany serwis jest dostosowany do ich potrzeb i wyróżnia się pozytywnie na tle innych.

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER to widoczny dowód konkretnych wysiłków i właściwych postaw na rzecz osób z ograniczoną sprawnością. Przystosowanie serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnością umożliwia poprawę pozycjonowania serwisu oraz lepsze jego wyświetlanie na urządzeniach mobilnych i powiększa grupę potencjalnych użytkowników serwisu.

Dla zobligowanych do tego instytucji publicznych – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to potwierdzenie, że ich serwis jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dla osób trzecich – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to wyraźny sygnał, że dana firma/instytucja traktuje poważnie odpowiedzialność społeczną i zasady zrównoważonego rozwoju.

Integracja przyznaje certyfikat SERWIS BEZ BARIER na 2 lata.

Audyt dostępności cyfrowej

Warunkiem otrzymania certyfikatu SERWIS BEZ BARIER jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności cyfrowej i spełnienie kryteriów dostępności cyfrowej.

Efektem pracy audytorów Integracji jest Raport Dostępności Cyfrowej, w którym opisują najważniejsze zalety serwisu i diagnozują ewentualne bariery dostępności cyfrowej. W Raporcie audytorzy przedstawiają również konkretne rekomendacje będące podstawą do adaptacji serwisu, tak aby był przyjazny dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Koszt audytów dostępności cyfrowej

Audyt dostępności cyfrowej Fundacji Integracja jest płatną usługą, ponieważ wymaga zaangażowania wysokiej klasy specjalistów. Certyfikat SERWIS BEZ BARIER jest bezpłatny, ale warunkiem jego otrzymania jest pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej. Misją Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością i likwidowanie barier w ich życiu.

Zaufali nam

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – dzięki naszej pomocy przy projektowaniu serwis www.premier.gov.pl jest jedną z najlepiej dostosowanych stron w Polsce. Szkolimy i wspieramy redaktorów serwisu w procesie powstawania dostępnych treści.

Zobacz więcej przykładów tego, jak likwidujemy bariery w internecie

mBank – na rzecz znanego z innowacyjności banku świadczyliśmy doradztwo w zakresie dostępności, przeprowadziliśmy audyt serwisu transakcyjnego i strony głównej mBank, oraz wykonaliśmy testy z użytkownikami z różnymi niepełnownościami.

Zobacz więcej przykładów tego, jak likwidujemy bariery w internecie

Polpharma – dla potrzeb klienta realizowaliśmy audyt dostępności internetowej, oraz poświęcone temu zagadnieniu szkolenie redaktorów i administratorów. Współpraca z Polharmą miała kompleksowy charakter, dotycząc także audytów architektonicznych.

Zobacz więcej przykładów tego, jak likwidujemy bariery w internecie