Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 25 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce

Bezpiecznemu funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w miejskiej przestrzeni był poświęcony projekt „Bezpieczny niepełnosprawny”, prowadzony przez Integracją od połowy 2018 r.

kobieta na wózku porusza się po chodniku

Celem projektu „Bezpieczny niepełnosprawny” było zminimalizowanie ryzyka występowania wypadków z udziałem osób z niepełnosprawnością. W serii filmów i artykułów Integracja zwracała uwagę na istniejące, typowe niebezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością, zagrażające ich życiu i zdrowiu. Sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU projekt promował też dobre praktyki, m.in. poprzez: wskazanie bezpiecznych zachowań, sposobów zapobiegania wypadkom z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz właściwych form udzielania pomocy przez osoby sprawne.

(Nie)bezpieczeństwo. Poradniki nie tylko dla osób z niepełnosprawnością

Kampania informacyjna była skupiona wokół trzech najliczniej występujących rodzajach niepełnosprawności: ruchowej, narządu wzroku oraz narządu słuchu. Złożyły się na nią artykuły oraz wideo-poradniki, które ukazały się w mediach Integracji.

Do udziału w filmach z serii „(Nie)bezpieczeństwo. Poradnik nie tylko dla osób z niepełnosprawnością” zaproszone zostały osoby z niepełnosprawnościami, które opowiedziały o typowych sytuacjach zagrożenia związanych z poruszaniem się po mieście.

Jak poruszać się na wózku, zachowując bezpieczeństwo? Jak radzić sobie w stresujących sytuacjach? Jak osoba pełnosprawna może pomóc osobie z niepełnosprawnością ruchu, gdy zostanie poproszona o wsparcie? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w filmie dotyczącym niepełnosprawności ruchowej.

W poradniku na temat bezpieczeństwa osób niewidomych autorzy uświadamiają nam, że dla osób z niepełnosprawnościami wzroku zagrożeniem mogą być elementy miejskiej przestrzeni, na które osoby sprawne często zupełnie nie zwracają uwagi, jak chociażby krawężniki, poręcze, słupki, kosze na śmieci czy ławki.

Jak zachować bezpieczeństwo na chodniku, gdy nie słychać nadjeżdżającego roweru? Jak wezwać pomoc, gdy ktoś zasłabnie, a osoby dookoła nie znają języka migowego? I jak osoby pełnosprawne powinny reagować w takich sytuacjach? Na te z kolei pytania odpowiada poradnik (nie tylko) dla osób niesłyszących.

Jak pomagać?

W artykułach, które powstały w ramach projektu, opisane zostały zagrożenia, jakie czyhają na osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Znalazły się w nich też informacje o tym, jak sobie radzić w takich i najbardziej skrajnych sytuacjach. Zostały one wzbogacone także o dobre rozwiązania z savoir-vivru, pokazujące jak pomagać, ale także jakiej pomocy może oczekiwać osoba z niepełnosprawnością.

Na pytanie „jak pomagać?” odpowiedzi udzieliły same osoby z niepełnosprawnością. Podpowiadały m.in., że najprostszy sposobem komunikacji z osobą niesłyszącą jest wykorzystanie telefonu komórkowego albo smartfonu (lub kartki i długopisu – jeśli mamy je pod ręką). Wystarczy, że napiszemy na swoim urządzeniu wiadomość i pokażemy ją osobie głuchej.

– Jeśli chcesz pomóc, po pierwsze zapytaj, czy pomoc jest potrzebna – i poczekaj na odpowiedź – podkreśla poruszająca się na wózku Justyna Kułakowska. Co ważne, sama odpowiedź twierdząca: „tak, poproszę”, nie wystarczy. – Jeśli ktoś chce skorzystać z twojej pomocy, sam ci powie, jak jej udzielić, żebyście oboje byli bezpieczni. A jeśli czegoś nie wiesz, zapytaj – wyjaśnia.

Wszystkie porady i informacje związane z bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnością, znajdują się na portalu Niepelnosprawni.pl:

Projekt „Bezpieczny niepełnosprawny”  skierowany był do dwóch grup odbiorców:

  • do osób z niepełnosprawnością, w szczególności prowadzących aktywny tryb życia – podróżujących czy uprawiających sporty, gdyż one częściej są narażone na znalezienie się w niebezpiecznej sytuacji;
  • do osób sprawnych, w szczególności tych, które nie mają wiedzy oraz doświadczenia w zakresie właściwego udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Projekt został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU

***

Integracja od prawie 25 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od trzech lat www.sprawniwpracy.pl. Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”.

Więcej informacji:
Jacek Czerwiński

tel.: 505 602 947
e-mail: jacek.czerwinski@integracja.org

Przejdź na górę strony