certyfikat_obb_1024

„Obiekt Bez Barier”, opracowany przez Fundację Integracja standard audytów architektonicznych dotyczący dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, został wpisany na listę akredytowanych standardów systemu certyfikacji WELL – najbardziej prestiżowego standardu dla nieruchomości komercyjnych. To pierwszy polski zbiór wytycznych dla architektów i projektantów budynków, który znalazł się na tej liście.

Aby otrzymać certyfikat WELL (przyznawany przez IWBI™ –  International WELL Building Institute™), budynek w zakresie dostępności musi być zaprojektowany zgodnie z amerykańskim standardem ADA lub europejskim ISO 21542:2011. IWBI™ dopuszcza jednak kilkadziesiąt lokalnych standardów, których spełnienie jest równoznaczne z wypełnieniem kryteriów WELL w tym zakresie. Teraz do listy standardów akredytowanych przy WELL doszedł proces certyfikacji „Obiekt bez barier” Fundacji Integracja. To 24. taki przypadek na świecie i pierwszy w Polsce. W praktyce oznacza to, że jeśli którykolwiek z deweloperów w naszym kraju zarejestruje swój projekt do certyfikatu WELL, punkt dotyczący dostępności może spełnić, stosując standard Integracji.

– Decyzja IWBI™ to wielki sukces Fundacji i potwierdzenie słuszności działań, które od blisko 25 lat podejmujemy na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i budowania Polski dostępnej – mówi Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. – Wypracowaliśmy unikatową metodologię, którą stosujemy, wspierając instytucje publiczne oraz firmy w pokonywaniu barier architektonicznych. Dzięki niej możemy być świadkami tworzenia architektury, która coraz bardziej jednoczy, a nie dzieli. Jest nam niezmiernie miło, że nasza działalność w tym zakresie została zauważona na arenie międzynarodowej.

WELL Building Standard®  to system certyfikacji budynków, który skupia się na zdrowiu i samopoczuciu jego użytkowników. WELL sprawdza i analizuje te elementy związane z obiektem i jego środowiskiem wewnętrznym, które mają istotny wpływ na przebywających w nim ludzi. Certyfikacja WELL jest podzielona na siedem kategorii (powietrze, woda, odżywianie, światło, kondycja fizyczna, komfort, umysł), w których audytorzy IWBI™ oceniają ponad 100 kryteriów, jakie musi spełnić budynek lub przestrzeń, aby otrzymać certyfikat WELL. Jednym z nich jest dostępność (accessibility), czyli projektowanie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o ograniczonej możliwości poruszania się, starszych, rodziców z dziećmi etc.

– Zainteresowanie deweloperów komercyjnych tematem dostępności, zwłaszcza w kontekście projektowania uniwersalnego, tj. dla jak największej grupy użytkowników, jest coraz większe – Jarosław Bogucki, który w Fundacji zajmuje się audytami i certyfikacją obiektów. – Deweloperzy i zarządcy dążą do tego, aby budynki „żyły” również po standardowych godzinach biurowego użytkowania. Certyfikacja Bez Barier wspiera te dążenia i dba o komfort użytkowania i odbierania przestrzeni przez jej użytkowników – wyjaśnia.

Certyfikat „Obiekt bez barier” jest przyznawany od prawie 10 lat budynkom i przestrzeniom, które spełniają opracowane przez Integrację standardy dotyczące dostępności. Zakres audytu, który poprzedza przyznanie certyfikatu, dotyczy m.in.: najbliższego otoczenia budynku, miejsc parkingowych, wejść do budynku, dostępności komunikacji pionowej, kolorystyki budynku, dostępności istotnych pomieszczeń w budynku (m.in. toalet) oraz wyposażenia, oświetlenia i parametrów instalacji elektrycznej. Do tej pory certyfikaty Fundacji otrzymało blisko 300 obiektów w całej Polsce.

Według Piotra Pawłowskiego ideę projektowania uniwersalnego świetnie oddają słowa satyryka i aforysty Władysława Grzeszczyka: „Kto buduje – pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze – pracuje również dla swych wnuków, ale kto tworzy – pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń”.

– Polska dostępna dla każdego obywatela zależy od wielu osób zaangażowanych w tworzenie przestrzeni publicznej, począwszy od polityków, samorządowców, poprzez mądrych i zdolnych projektantów, solidnych deweloperów i wykonawców, aż po rzetelnych pracowników odbioru technicznego zatwierdzających do użytku powstające obiekty – podsumowuje prezes Integracji.

Przejdź na górę strony