W ramach kampanii „Płytka wyobraźnia” Integracja zaprasza 24.07 w godz. 12-14 na otwarte baseny Ośrodka Inflancka.

Pracownicy Fundacji będą przypominać młodym ludziom i ich opiekunom o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą i uświadamiać im, że niefortunny skok do wody może się skończyć życiem na wózku.

To już 23. odsłona najstarszej kampanii społecznej Integracji. Zainaugurował ją w połowie lat 90. prezes Fundacji, Piotr Pawłowski, który sam porusza się na wózku w wyniku nieszczęśliwego skoku do wody. Jego skutki poznał jako 16-latek, gdy skoczył na główkę do rzeki. W wyniku wypadku doznał porażenia czterokończynowego.

– Je­den bez­myśl­ny skok do wo­dy na kil­ka lat wy­łą­czył mnie cał­ko­wi­cie  z normal­ne­go ży­cia. Wó­zek dla mnie, mło­de­go chło­pa­ka ozna­czał wy­rok. By­łem do­brze za­po­wia­da­ją­cym się ko­szyka­rzem. Cho­dzi­łem do cie­ka­wej szko­ły. Mia­łem mnó­stwo przy­ja­ciół. I w jed­nej chwi­li wszystko to stra­ci­łem – wspomina Piotr Pawłowski.

Mimo corocznych kampanii Integracji i innych akcji ostrzegających przed zgubnymi skutkami nieodpowiedzialnych zachowań nad wodą, statystyki dotyczące utonięć  znowu biją na alarm. Z danych policji wynika, że tylko w tym roku od początku kwietnia śmierć nad wodą poniosło 196 osób. Nie ma dokładnych danych dotyczących urazów w wyniku skoków na główkę, ale szacuje się, że co roku około 700 osób łamie w ten sposób kręgosłup. W tym roku doszło już do kilkudziesięciu takich wypadków w całej Polsce.

– Te dane są zatrważające. A mamy dopiero połowę wakacji. Dlatego postanowiliśmy przygotować dla najmłodszych internetowy quiz wiedzy na temat prawidłowych zachowań nad wodą – mówi Piotr Pawłowski. – Poprzez takie cyfrowe narzędzie pragniemy dotrzeć do jak największej liczby osób młodych, zdrowych, pełnych optymizmu i uświadomić im, jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może mieć chwila nierozwagi – dodaje.

Quiz w dwóch wersjach (dla dzieci i młodzieży) można rozwiązywać na stronie kampanii www.plytkawyobraznia.pl. Quiz w prostej i przystępnej formie ma sprawdzać, a jednocześnie przybliżać podstawowe zasady bezpiecznego zachowania nad wodą. Podczas akcji na terenie basenów Inflancka pracownicy Integracji, wyposażeni w tablety i inne urządzenia mobilne, będą zachęcać dzieci i młodzież do rozwiązywania quizu i uświadamiać im, że nad wodą ważniejsze niż brawura i opinie kolegów, jest zdrowy rozsądek.

– Przerwany rdzeń kręgowy powoduje, że nie możemy ruszać rękoma, ani nogami, a zmiany są nieodwracalne. Pytamy pacjenta, dlaczego skoczył. Bo ktoś inny skoczył i było fajnie! – odpowiadają. To są ludzie młodzi, wysportowani, pewni siebie. Niestety alkohol, brawura i chęć popisania się przed otoczeniem sprawiają, że są potem najciężej poszkodowani. Co gorsza, nie tylko skaczą do płytkiej wody w jeziorze, czy rzece bez zbadania gruntu, ale nawet do popularnych ostatnio ogrodowych basenów, które mają średnio 50 cm głębokości – wylicza dr Paweł Baranowski, dyrektor medyczny Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.

Nieszczęśliwym zdarzeniom sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak i w grupie – zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Niebezpieczne są także zabawy wrzucania innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi też, gdy osoby odpoczywające nad wodą ignorują znaki informujące
o niebezpieczeństwie.

Akcja w ramach kampanii „Płytka wyobraźnia“ odbędzie się 24.07 w Warszawie na terenie basenów odkrytych Ośrodka Inflancka (ul. Inflancka 8) w godzinach 12-14. Na miejscu będzie można porozmawiać z Prezesem Fundacji Integracja Piotrem Pawłowskim  i Karolem Adamaszkiem, przedstawiciel Ośrodka Inflancka.

Partnerem tegorocznej odsłony kampanii „Płytka wyobraźnia“ jest PZU.


Integracja od 25 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja“, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od trzech lat www.sprawniwpracy.com. Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”, czy ostatniej „Nie chcę być strażakiem”.

Więcej informacji:

Jacek Czerwiński
Specjalista ds. PR i marketingu
tel.: 505 602 947
e-mail: jacek.czerwinski@integracja.org

Przejdź na górę strony