grafika Lider Dostępności 2017

Gala finałowa 3. edycji Konkursu „Lider Dostępności”

9.05.2018 r., godz. 12.00

Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 w Warszawie

 

Nagrody osobiście wręczy Prezydent RP Andrzej Duda

 

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Prosimy o wcześniejszą akredytację na stronie:
https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/lider-dostepnosci/

 

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych
i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Nagrody będą wręczone w następujących kategoriach:

  • GRAND PRIX
  • Architekt/urbanista
  • Obiekt usługowy
  • Sieć placówek
  • Obiekt zabytkowy
  • Obiekt mieszkalny

Partnerem strategicznym konkursu jest „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim”, która wspiera edukację architektoniczną, a także upowszechnia uniwersalne projektowanie oraz najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dostosowane do potrzeb wszystkich osób – w tym osób niepełnosprawnych, które często są wykluczone z pełnego korzystania z przestrzeni publicznej.


Integracja od ponad 20 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od trzech lat www.sprawniwpracy.com. Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”.

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. TUP jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.

„WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” została założona w kwietniu 2016 r. przez Grupę LafargeHolcim w Polsce. Fundacja zajmuje się edukacją w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc. Wspiera i aktywizuje społeczności lokalne, aby wspólnie tworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom. Fundacja jest organizatorem konkursu architektonicznego dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni”, odpowiada także za międzynarodowy konkurs architektoniczny LafargeHolcim Awards promujący zrównoważone budownictwo.

Więcej informacji i dodatkowe materiały:

Jacek Czerwiński
Specjalista ds. PR i marketingu
tel.: 505 602 947
e-mail: jacek.czerwinski@integracja.org

Akredytacja na Galę na stronie:
https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/lider-dostepnosci/

Organizator

Przejdź do strony Integracji

Współorganizator

logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018

logo Prezydenta z podpisem: Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018

Partner instytucjonalny

logo PFRON

napis: Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Partner strategiczny

fundacja LafargeHolcim

Patronat medialny

Polskie Radio Jedynka

logo TVP Info

portal Niepelnosprawni.pl

Przejdź na górę strony