Dostępność POLSKA 2015

Temat przewodni konferencji: Nieświadome wykluczenie cyfrowe. Warszawa, 16 czerwca 2015

Patron honorowy

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Ewa Kopacz

O konferencji

Druga edycja konferencji „Dostępność Polska” poświęcona jest zjawisku nieświadomego wykluczenia cyfrowego. Konferencja stanowi okazję do upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie dostępności treści internetowych dla osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z polskim prawem od 1 czerwca 2015 roku wszystkie serwisy internetowe  instytucji publicznych powinny być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Tak jednak nie jest. Integracja stara się zwiększać świadomość na temat dostępności. Konferencję adresujemy do osób odpowiedzialnych za tworzenie i administrowanie serwisami internetowymi. Przede wszystkim do:

  • administracji centralnej: urzędów centralnych, ministerstw, agencji, ZUS, KRUS, PFRON itp.
  • administracji wojewódzkiej, administracji samorządowej
  • uczelni wyższych i studentów szkół wyższych o profilu dziennikarskim i informatycznym
  • instytucji kultury (muzea, centra nauki itp.)
  • biznesu sektora usług (banki, telekomy itp.)
  • użytkowników internetu o szczególnych potrzebach, w tym do osób z niepełnosprawnościami

Przeczytaj relację z konferencji „Dostępność Polska 2014” na portalu niepelnosprawni.pl Udział w konferencji jest bezpłatny. Rezerwacje przyjmujemy do 15 czerwca 2015 roku. Patronem honorowym wydarzenia jest Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Ewa Kopacz.

Czas i miejsce

16 czerwca 2015, godz. 10:00-13.30, Golden Floor Plaza w budynku Millennium Plaza (15. piętro), Aleje Jerozolimskie 123A w Warszawie.

Rejestracja

Zakończyliśmy rejestrację uczestników konferencji.

Program konferencji

Czas Punkt programu
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji
10:20 – 10:35 „Czym jest dostępność i na czym polega” Jakub Dębski (Ekspert ds. dostępności – Fundacja Integracja)
DOSTĘPNOŚĆ JAKO PROCES
10:35 – 10:50 „Dobre praktyki” Agnieszka Borowa-Malinowska (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
10:50 – 11:05 „Zacznij od audytu” Dominik Paszkiewicz (Ekspert ds. dostępności – Fundacja Integracja)
11:05 – 11:20 „Wdrażaj zmiany” Tomasz Przybyszewski (Sekretarz redakcji portalu Niepelnosprawni.pl)
11:20 –11:35 „Utrzymaj dostępność” Agnieszka Jędrzejczyk (Zastępczyni Biura Dyrektora Ministra, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
11:35 –11:50 „Mapa dostępności” Artur Marcinkowski (Przewodniczący Grupy ds. Dostępności Zasobów Internetowych w Szerokim Porozumieniu na Rzecz Umiejętności Cyfrowych)
11.50-12.15 PRZERWA KAWOWA
DOSTĘPNOŚĆ Z PERSPEKTYWY UŻYTKOWNIKÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
12:15–12:30 Osoby niewidzące i słabowidzące – Mikołaj Rotnicki
12:30–12:45 Osoby niesłyszące i słabosłyszące – Sławomir Łuczywek
12:45–13:00 Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu – Michał Woźniak
13:00-13:30 Możliwość sprawdzenia dostępności dowolnych serwisów internetowych przy stanowiskach komputerowych

Zobacz program konferencji w wersji edytowalnej (DOCX, 0,1 mb).

Partnerzy

Patron honorowy:

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Ewa Kopacz

Partnerzy:

Przejdź do strony Forum Dostępnych Cybeprzestrzeni

Przejdź do strony Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

Przejdź do strony Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Przejdź do strony Fundacji E-misja

Patroni medialni:

Przejdź do strony Jedynka Polskie Radio

Przejdź do strony Komputer Świat

Przejdź do strony magazynu IT a administracji

Przejdź do postrony magazynu Integracja

Przejdź do strony odpowiedzialnybiznes.pl

logo informaton.pl

Przejdź do strony Niepelnosprawni.pl

Przejdź do strony NGO.pl

Organizator:

Logo Integracji

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Przejdź do strony PFRON

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: konferencja@integracja.org lub pod numerem telefonu 22 530 65 70.