Centra Integracja

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

Centra Integracja oprócz aktywizacji zawodowej pełnią też ważną funkcję informacyjną.

U nas dowiesz się o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Poradzimy ci w kwestiach rent socjalnych i rodzinnych, dodatków opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Podpowiemy, komu przysługują karty parkingowe i na jakich zasadach są wydawane. W Centrach Integracja uzyskasz zawsze aktualne informacje dotyczące zmian w przepisach prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy bazę instytucji i organizacji pomagających osobom z niepełnosprawnościami.

Przyjdź do Centrów Integracja, aby dowiedzieć się, gdzie warto szukać specjalistycznej pomocy. Nasi doradcy powiedzą, jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu i turnusów rehabilitacyjnych lub wyjazdów do sanatoriów. Eksperci Centrów Integracja doradzą również, jak uzyskać dofinansowanie kosztów zniwelowania barier architektonicznych, ale też jak samemu zlikwidować je w swoim otoczeniu, np. postarać się o miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością na parkingu przed blokiem.

Według danych za 2016 rok:

napis w kółku: jesteśmy w 3 miastach w Polsce

udzieliliśmy ponad 9000 porad socjalno-prawnych

wsparliśmy ok. 600 osób z zakresu aktywizacji zawodowej

 

Aktualnie realizowane projekty

Cel – Praca! Efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Termin realizacji projektu: 01.04.2015 – 31.03.2017 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez względu na jej rodzaj) oraz osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wiek – od 16 do 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, nieuczestniczące w WTZ i ZAZ.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Włącz się – LA CAIXA

W projekcie mogą wziąć udział osoby z grup defaworyzowanych społecznie, w tym z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i stopień. Wiek – od 16 do 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt „Włącz się” zainicjowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”.

Sprawni w pracy

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Projekt ma na celu wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) na otwarty rynek pracy poprzez organizowanie i prowadzenie działań na rzecz włączania OzN w rynek pracy. Aktywizacja zawodowa OzN z wykorzystaniem portalu internetowego sprawniwpracy.pl, który jest dostępny dla osób różnymi dysfunkcjami, pełnego informacji o procesie rekrutacji oraz uprawnieniach i korzyściach z tytułu zatrudniania OzN.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Partner strategiczny: Mondial Assistance.

Aktywna Warszawa – Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy

Termin realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2018 r.

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – osób niepełnosprawnych (OzN) – oraz ich otoczenia (osób bliskich, rodzin, dzieci i młodzieży, pracodawców, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Składający się z dwóch modułów: aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Działania aktywizacji społecznej będą kierowane zarówno do osób z niepełnosprawnością jak również do najbliższego otoczenia OzN.

Odbiorcami działań aktywizacyjnych będą osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności pozostające przez dłuższy okres bez zatrudnienia, długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem zawodowym będących w wieku aktywności zawodowej.

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Wsparcie – Informacja – Integracja

Termin realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2018 r.

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnością  (OzN) – oraz ich otoczenia (osób bliskich, rodzin, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Naszymi beneficjentami mogą być wszystkie osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób poprzez wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/problemowych, dotyczących m.in. systemu zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy, uprawnień osób z niepełnosprawnością (i innych kategorii o szczególnych uprawnieniach).

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Informacja w Integracji

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności oraz do szeroko rozumianego otoczenia tych osób (osoby spokrewnione i niespokrewnione, pracownicy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane tematyką niepełnosprawności).

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do wiedzy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie informacji skierowanej do osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia.

Projekt zapewnia dostęp do poradnictwa:

  • prawno-socjalnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
  • indywidualne poradnictwo prawne
  • grupowe poradnictwo prawne

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776, 570 066 306
e-mail: gdynia@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel.: 22 831 85 82, 570 066 506, 570 066 806
e-mail: warszawa@integracja.org

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

ul. Kościelna  2
65-064 Zielona Góra
tel.: 570 066 206
e-mail: zielonagora@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 do 16:00

Partnerzy Centrów Integracja

inst PFRON

efs

Logo Warszawy

Logo Gdyni

Logo Krakowa

Logo Zielonej Góry

logo Philip Morris

firmy mondial

la caixa

port gdynia logo

Zapoznaj się z naszymi publikacjami: