Dane rejestrowe i dokumenty

Adres:

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel.: 22 530 65 70

integracja@integracja.org

Konto do darowizn:
PL 33 1370 1037 0000 1706 4020 9717

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
KRS 0000 102 130
NIP 524 13 92 300
REGON 011942877

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (DOC 96KB)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Adres:

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel.: 22 530 65 70

integracja@integracja.org

Konto do darowizn:
PL 67 1370 1037 0000 1706 4021 2500

Fundacja Integracja
KRS 0000 144 578
NIP 524 23 24 281
REGON 013099416

Statut Fundacji Integracja (DOC 113 KB)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016