Piotr Pawłowski

pp1

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Twórca i redaktor naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu Niepelnosprawni.pl, założyciel sieci Centrów Integracja, pomysłodawca wielu kampanii społecznych.

Inicjator powstania Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i jej wiceprezes. Członek m.in. Rady Fundacji Integralia Grupy Ergo Hestia oraz Zarządu Międzynarodowej Fundacji Innowatorów Społecznych Ashoka w Polsce.

Aktywny uczestnik prac na rzecz powstawania nowych ustaw i rozporządzeń. Przewodniczący Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Członek Rady Społecznej przy Prezesie PFRON, a także Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Promotor idei budowania bez barier, a także dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Partner pracodawców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Konsultant aktów prawnych, m.in. inicjator Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu wyborczego.

Za swoją działalność społeczną Piotr Pawłowski został uhonorowany wieloma nagrodami. Znalazły się wśród nich:

 • Wektor (2015)
 • Społecznik Roku (2015)
 • Idol Specjalny Fundacji Szansa dla Niewidomych (2012)
 • Nagroda Honorowa Rzecznika Praw Dziecka „Za działalność na rzecz dzieci i upowszechnianie praw dziecka” (2011)
 • Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” (2010)
 • Medal Komitetu Nauk o Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk im. Wacława Szuberta (2006)
 • Honorowy Obywatel Gdyni (2004)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003)
 • Nagroda TOTUS przyznawana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (2003)
 • Medal „Za serce sercem” z okazji X-lecia działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych (2002)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001)
 • Dyplom Fundacji Polskiej im. Raulla Follerau (2001)
 • Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego (2000)
 • Wyróżnienie Nagroda Roku od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (1998)