Polska bez barier 2016

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w wydarzeniach projektu zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z całego kraju.

Działania realizowane w ramach projektu

Projekt zakłada organizację 3 imprez:

  1. „Dostępność Polska 2016” – 3 edycja debaty integracyjnej z udziałem pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnością (ok. 150 uczestników bezpośrednich oraz uczestnicy transmisji online – ok. 150 os.). Spotkanie integrujące oraz służące wymianie doświadczeń i wypracowaniu rozwiązań na rzecz dostępności architektonicznej. Więcej o debacie w zakładce Konferencja Miasto Dostępne na stronie Integracja.org.
  2. „Człowiek bez barier” (CBB) – 14 edycja. Gala wraz z ogłoszeniem wyników konkursu promującego wyjątkowe osoby z niepełnosprawnością (ok. 200 uczestników). Wejdź na stronę konkursu.
  3. „Wielka Gala Integracji” (WGI) – 21. edycja. Gala podsumowująca działania na rzecz osób z niepełnosprawnością (ok. 2500 uczestników; dodatkowo ok. 1000 widzów online na największym portalu dla osób z niepełnosprawnością niepelnosprawni.pl). Przeczytaj więcej na temat WGI.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  • Debata „Dostępność Polska 2016” – 21 września 2016
  • Gala konkursu „Człowiek bez barier” – 2 grudnia 2016
  • Wielka Gala Integracji – 19 listopada 2016

Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org.