POLSKA BEZ BARIER 2021

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, firmy, instytucje, architektów, urbanistów.

Działania realizowane w ramach projektu.

Projekt zakłada organizację 3 wydarzeń:

I. „Lider Dostępności” – 6. edycja ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego, promującego projektowanie uniwersalne i najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne (w tym dostępność samorządów i instytucji publicznych), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej, połączoną z transmisją online. Konkurs jest organizowany z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Więcej o Konkursie w zakładce Lider Dostępności na stronie http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/

II. „Człowiek bez barier” (CBB) – 19. edycja. Unikatowy konkurs, promujący aktywność, twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. To także okazja do przełamania funkcjonujących na temat tej grupy społecznej stereotypów. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Małżonki Prezydenta RP, podczas której laureatom – wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością – zostaną wręczone nagrody. Uczestnikami Gali będą osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, laureaci z ubiegłych lat (dotychczas nagrodzono ponad 100 osób), dziennikarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Więcej o Konkursie „Człowiek bez barier” na stronie http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier/

III. „Wielka Gala Integracji” (WGI) – 26. edycja. Wyjątkowe i największe w Polsce wydarzenie o wymiarze kulturalnym i integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, podsumowujące i prezentujące najważniejsze roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. WGI to jedno z najstarszych wydarzeń, skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. WGI prowadzą znani prezenterzy. W programie Gali znajdą się m.in.: występy artystów z niepełnosprawnością, koncert popularnej gwiazdy, prezentacja filmów dotyczących m.in. istotnej roli osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, przyznany będzie także Medal Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji wyróżniających się w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pokazana będzie też twórczość osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski, która będzie napływała do Integracji przez cały rok. Gala odbędzie się w Warszawie i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Integracji oraz na portalu Niepelnosprawni.pl – największym portalu dla osób z niepełnosprawnością www.niepelnosprawni.pl. Więcej o WGI w zakładce http://www.integracja.org/zmieniamy-swiadomosc/wielka-gala-integracji/

Wszystkie planowane wydarzenia zostaną zrealizowane w podwyższonym rygorze sanitarnym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo każde z wydarzeń od początku jest przygotowywane w formie hybrydowej, zapewniając udział uczestników w formie on-line, niezależnie od możliwości realizacji wydarzeń na żywo.
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Gala konkursu „Lider Dostępności” – maj 2021 r. (termin przesunięty na jesień z powodu sytuacji epidemiologicznej)
Gala konkursu „Człowiek bez barier” – grudzień 2021 r.
Wielka Gala Integracji – listopad 2021 r.
Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org http://www.integracja.org/o-nas/wydarzenia/