Centra Integracja

 

Uścisk dłoni pomiędzy pracodawcą a kobietą poruszająca się na wózku inwalidzkim Już od kilkanastu lat (od 2003 r.) łączymy pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością z kandydatami poszukującymi zatrudnienia. Centra Integracja to doświadczony zespół trenerów pracy, doradców zawodowych i socjalnych oraz ekspertów różnych dziedzin. Prowadzimy własną, sprawdzoną bazę ofert i kandydatów do pracy. Wspieramy, doradzamy i aktywizujemy.

napis w kółku: jesteśmy w 3 miastach w Polsce

udzieliliśmy około 12 tys. porad socjalno-prawnych

wsparliśmy ok. 350 osób z zakresu aktywizacji zawodowej

 

Dla pracodawcy

Budynek Centrum Integracja w GdyniInformacja o dofinansowaniach – Pamiętaj, że zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, zyskujesz nie tylko świetnego pracownika. Sprawdź, czy przysługują ci dofinansowania do jego wynagrodzenia oraz na przystosowanie i wyposażenie stanowiska pracy. Informacja o przepisach – Z nami zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością staje się proste. Nie musisz obawiać się skomplikowanych przepisów. Tłumaczymy zawiłości prawne Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeksu pracy. Nasz doradca w prosty sposób wytłumaczy, jak krok po kroku przejść przez wszystkie etapy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością. Sprawdzeni kandydaci – Nasi kandydaci przechodzą pełną ścieżkę doradztwa zawodowego. Uczestniczą w organizowanych przez nas szkoleniach i kursach. Korzystają z konsultacji psychologicznych, prawnych i z zakresu doradztwa socjalnego. Organizujemy spotkania ze specjalistami, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do pracy. Spośród zgłaszających się do nas kandydatów pracodawcom rekomendujemy tylko tych, którzy pomyślnie przeszli całą ścieżkę doradczą i uzyskali naszą pozytywną ocenę. Zindywidualizowana pomoc – Doradzamy, jak zoptymalizować koszty zatrudnienia i zdobyć najkorzystniejsze dla firmy dofinansowanie. Tłumaczymy, jakie dofinansowanie można uzyskać w PFRON, a jakie w jednostce wyznaczonej przez starostę. Zobacz naszą ofertę dla pracodawców

Dla kandydata

Pracowniczka Centrum Integracja pomaga beneficjentce napisać CVPrzyjdź lub zadzwoń do jednego z naszych Centrów Integracja i przekonaj się, że poszukiwanie pracy nie musi być trudne. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani doradcy pomogą ustalić ścieżkę kariery zawodowej lub zaproponują najlepszą możliwość przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności. Korzystając z pomocy Centrów Integracja, masz dostęp do bazy ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz szansę na udział w rekrutacjach prowadzonych w całym kraju. Jeśli chciałbyś podjąć pracę, ale boisz się, że nie jesteś jeszcze gotowy, przyjdź do nas. W Centrach Integracja uzyskasz poradę specjalistów:

 • psychologa – pomoże ci w przełamaniu barier w podjęciu pracy, poprawie samooceny i motywacji,
 • prawnika – dowiesz się wszystkiego na temat przepisów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością, ulg, świadczeń, rent oraz przepisów z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy.

Możemy umówić cię na konsultacje z rehabilitantem, dietetykiem albo wizażystką. Warsztaty prowadzone w Centrum Integracja w Krakowie (otwórz większe zdjęcie)W ramach naszych działań możemy skierować cię na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, np.: kursy komputerowe z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office, obsługi programów graficznych, pozycjonowania stron, księgowości, kadr i płac, archiwizacji, pracy biurowej, a także kursy florystyki lub obsługi wózków widłowych. Warto z nami współpracować! Regularnie kontaktując się z nami, uzyskasz dostęp do najbardziej aktualnych ofert pracy oraz wsparcie specjalistów INTEGRACJI. Oprócz aktywizacji zawodowej Centra Integracja pełnią funkcję informacyjną.

Aktualnie realizowane projekty

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2021 r.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie tej grupie osób dostępu do profesjonalnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, społeczno-prawnego oraz z zakresu przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
Projekt obejmuje szeroki zakres poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (ON) i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zapewnia dostęp do poradnictwa:
•    prawno-socjalnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej;
•    indywidualne poradnictwo prawne;
•    poradnictwo psychologiczne.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktywnie zdobywaj pracę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową. Podjęcie zatrudnienia przez min. 36% beneficjentów projektu (BO). Zwiększenie szans OzN na rynku pracy poprzez organizację zintegrowanych działań.

Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu  umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów, którzy w procesie poszukiwania pracy potrzebują wsparcia takich specjalistów jak: doradca zawodowy czy pośrednik pracy.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • konsultacji specjalistycznych
 • spotkań aktywnego poszukiwania pracy
 • spotkań z pracodawcą
 • szkoleń zawodowych
 • staży zawodowych

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sprawni w pracy 2020

Termin realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2021

Projekt ma na celu wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania OzN w rynek pracy. Aktywizacja zawodowa OzN z wykorzystaniem portalu internetowego sprawniwpracy.com, który jest dostępny dla osób różnymi dysfunkcjami, pełnego informacji o procesie rekrutacji oraz uprawnieniach i korzyściach z tytułu zatrudniania OzN.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • konsultacji specjalistycznych
 • spotkań aktywnego poszukiwania pracy
 • spotkań z pracodawcą

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytaj doradcę II

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2021 r.

Podstawowym celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa osobom w szczególnej sytuacji – osobom z niepełnosprawnościami i osobom działającym w imieniu osób niepełnosprawnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez udostępnienie na portalu niepełnosprawni.pl, z którego korzystają adresaci projektu, możliwości zadawania pytań (z zakresu uprawnień i przywilejów socjalnych, edukacji, rehabilitacji, pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, zatrudnieniowych itp.) i uzyskiwania w krótkim terminie odpowiedzi na nie, a także umożliwienie kontaktu ze specjalistami (prawnicy) podczas dyżurów w terenowych placówkach (Gdynia, Warszawa, Zielona Góra).

Chcesz zadać pytanie? – kliknij na „zapytaj doradcę”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Włącz się – LA CAIXA

Celem Programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. Gwarancja dobrej pracy jest pierwszym krokiem do zmniejszenia wykluczenia społecznego, biedy oraz marginalizacji społecznej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z grup defaworyzowanych społecznie, w tym z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i stopień. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt „Włącz się” zainicjowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”. Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu: http://www.fundacjalacaixa.org/wlacz-sie/

Aktywni niepełnosprawni – Centrum Integracja

Termin realizacji projektu: 01.12.2018 – 30.11.2021

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – osób z niepełnosprawnością (OzN) – oraz (jako odbiorcy pośredni) ch otoczenia (osób bliskich, rodzin, dzieci i młodzieży, pracodawców, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Naszymi beneficjentami mogą być wszystkie osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności. Działania, których celem jest aktywizacja zawodowa OzN skierowane są do mieszkańców Warszawy będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • asystenta wspierającego zatrudnienie/ trenera pracy
 • spotkania grupowe „Czwartki z pracą w Integracji”
 • poradnictwa socjalno-prawnego
 • warsztatów tematycznych psychologa
 • spotkań tematycznych prawno-socjalnych

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr 22 831 85 82 lub zapraszamy do naszego Centrum mieszczącego się przy ul. Dzielnej 1 w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776, 570 066 306
e-mail: gdynia@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa

tel.: 22 831 85 82, 570 066 506, 570 066 806
fax.: 22 635 11 82
e-mail: warszawa@integracja.org

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

ul. Kościelna  2
65-064 Zielona Góra
tel.: 570 066 206
e-mail: zielonagora@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 do 16:00

Partnerzy Centrów Integracja

nowe logo PFRON

efs

Logo Warszawy

Logo Gdyni

Logo Krakowa

Logo Zielonej Góry

logo Philip Morris

firmy mondial

la caixa

port gdynia logo

Zapoznaj się z naszymi publikacjami: