WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracyWspółczesne projektowanie musi uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, włączając ich we wspólną, demokratyczną przestrzeń. WŁĄCZNIK to jedyna w Polsce publikacja dla architektów, która wykracza poza określone prawem minima i krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności.

Kamil Kowalski, doświadczony projektant i audytor dostępności architektonicznej, w 10 rozdziałach przeprowadza czytelnika przez proces projektowania dostępnego – od położenia obiektu i jego relacji z otoczeniem, przez tworzenie przyjaznych przestrzeni wspólnych, po szczegółowe parametry urządzeń ułatwiających poruszanie się różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi niepełno sprawnościami.

Wydawnictwo jest wynikiem syntezy wymagań określonych w normie ISO 21542:2011, ADA Standards for Accessible Design i polskich przepisów, określonych w ustawie Prawo budowlane.

Publikacja jest bezpłatna.

Autor: Kamil Kowalski

Wydawca:

logo Integracja

Partner:

logo Skanska

Opracowanie graficzne:

logo Takie Pany