mężczyzna za wózku

Chciałbyś zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy? Zyskać pewność siebie, swobodę w kontakcie z przyszłym pracodawcą? Podnieś swoje kwalifikacje i odkryj swoje możliwości! Centrum Integracja Gdynia rekrutuje do dwóch projektów aktywizacji zawodowej: „Projekt Zdobywam Pracę! Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych!” oraz „Sprawni w pracy”.

Projekt „Zdobywam Pracę!”

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z różną niepełnosprawnością, które są bezrobotne, pozostają bez zatrudnienia, są nieaktywne zawodowo – mieszkające na terenie województwa pomorskiego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej, niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej), nie będące jednocześnie beneficjentami ostatecznymi innego projektu.

Projekt zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, opracowanie indywidualnego planu działania, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne z zakresu niezależnego życia oraz szkolenia zawodowe.

Zaplanowano także warsztaty kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, spotkania aktywnego poszukiwania pracy oraz spotkania z pracodawcami.

Projekt „Sprawni w pracy”

Celem tego projektu jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy dostosowanej do ich możliwościom i predyspozycji. Inicjatywa jest adresowana do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.

Projekt dedykowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej w wieku: kobiety 16 -60 lat, mężczyźni 16 -65 lat, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej).

Projekt zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe.

Oba projekty współfinansowane są ze środków PFRON.

Zgłoszenia osobiste w ramach rekrutacji do powyższych projektów możliwe są w dni powszednie w godz.: 8.00 – 16.00, tel.: 505-606-776 lub mailowo na adres: gdynia@integracja.org.

Przejdź na górę strony