od lewej: Anna Woźniak-Szymańska, prezes PZN oraz Koalicji, Piotr Pawłowski, prezes Integracji, Magdalena Bojarska, prezes Fundacji „Hej, Koniku!”, Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Fundacji ECHO oraz Krzysztof Kotyniewicz, prezes PZG

Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych (PZN), ponownie została wybrana prezesem Zarządu Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością. We władzach znaleźli się również m.in. Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych (PZG), oraz Piotr Pawłowski, prezes Integracji.

Koalicja powstała w 2008 roku jako organizacja parasolowa, reprezentująca przed rządem interesy osób z niepełnosprawnością. Tego typu organizacje działają m.in. na Litwie, we Francji i w Hiszpanii. Koalicja zajmowała się m.in. walką o zapewnienie osobom z niepełnosprawnością udogodnień wyborczych czy o standardy rehabilitacji. Przedstawiciele Koalicji weszli w skład grupy polskich uczestników IV Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania koalicji 10 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koalicji. Na jej czele stanęła już po raz kolejny prezes PZN, Anna Woźniak-Szymańska. Wiceprezesesm został prezes Integracji, Piotr Pawłowski. We władzach Koalicji znaleźli się też Krzysztof Kotyniewicz, prezes PZG, Magdalena Bojarska, prezes Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”, oraz Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO.


 

fot. Michał Walewski (na zdj. od lewej: Anna Woźniak-Szymańska, prezes PZN oraz Koalicji, Piotr Pawłowski, prezes Integracji, Magdalena Bojarska, prezes Fundacji „Hej, Koniku!”, Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Fundacji ECHO oraz Krzysztof Kotyniewicz, prezes PZG

Przejdź na górę strony