uczestnicy Kongresu Urbanistyki Polskiej zwiedzają Muzeum Emigracji

Podczas tegorocznego Kongresu Urbanistyki Polskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla samorządów w konkursie Lider Dostępności 2018. Plac Europejski w Warszawie uznano za najlepiej dostosowaną przestrzeń miejską. Nagroda dla samorządu trafiła zaś do władz Poznania. Jury konkursu zdecydowało się wyróżnić również Białystok.

Gala trzeciej edycji konkursu Lider Dostępności odbyła się 6 maja w Pałacu Prezydenckim, gdzie przyznano nagrody w kategoriach: Obiekt mieszkalny, Architekt/urbanista, Obiekt zabytkowy, Sieć placówek i Obiekt usługowy. Natomiast laureatów kategorii Samorząd i Przestrzeń miejska zaprezentowano podczas uroczystości Kongresu Urbanistyki Polskiej w piątek 22 czerwca w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Dotknąć dostępności

Jednym z przewodnich tematów VI Kongresu Urbanistyki Polskiej była dostępność architektoniczna. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z problematyką projektowania przestrzeni miasta z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzieci, seniorów czy kobiet. Wzięli także udział w sesji mobilnej z „przewodniczkami” Moniką Merkel i Anną Dobkowską z gdyńskiego Centrum Integracja, podczas której goście zapoznali się z projektowaniem dostępnym w praktyce. Podczas wycieczki niskopodłogowym autobusem uczestnicy Kongresu odwiedzili m.in. Kamienną Górę, plac zabaw przy ulicy Śląskiej, plażę Orłowo, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą szerokim pomostem dostać się na plażę i wejść na molo, a także Muzeum Emigracji w Gdyni.

Liderzy dostępności

Ostatniego dnia Kongresu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Lider Dostępności organizowanego przez gospodarzy Kongresu – Towarzystwo Urbanistów Polskich i Integrację pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Plac Europejski na warszawskiej Woli otrzymał tytuł Lidera Dostępności i statuetkę w kat. Przestrzeń publiczna. Jury konkursu wskazało go jako wzorcowy przykład rewitalizacji zaniedbanej przestrzeni publicznej, gdzie na działce należącej do prywatnego inwestora stworzono ogólnodostępną przestrzeń, przyjazną wszystkim użytkownikom.

Zachód i wschód

Po Gdyni i Katowicach nagrodę dla najbardziej zaangażowanego w kwestie dostępności samorządu otrzymał Poznań – jurorzy konkursu podkreślili: kompleksowe i spójne podejście do tematu dostępności na poziomie centralnym i lokalnym oraz znaczenie licznych programów miejskich, które mają na celu wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, także przy wykorzystaniu nowych technologii.

Oprócz nagrody głównej w kategorii Samorząd przyznano również wyróżnienie, które otrzymał Białystok. Władze Miasta zapracowały na nie konsekwentnymi i długofalowymi działaniami, zmierzającymi do uczynienia przestrzeni miejskich, obiektów użyteczności publicznej i taboru publicznego przyjaznymi osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Kapituła Konkursu doceniła również finansowane z budżetu Miasta Białegostoku kampanie społeczne pt. „Ostatni skok” oraz „Nieinni”.


 

Organizator

Przejdź do strony Integracji

Współorganizator

logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018

logo Prezydenta z podpisem: Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018

Partner instytucjonalny

logo PFRON

napis: Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Partner strategiczny

fundacja LafargeHolcim

Patronat medialny

Polskie Radio Jedynka

logo TVP Info

portal Niepelnosprawni.pl

Przejdź na górę strony