Zmieniamy świadomość

Integracja od ponad 20 lat wpływa na wiedzę polskiego społeczeństwa dotyczącą środowiska osób z niepełnosprawnościami, działając na rzecz rzeczywistej integracji społecznej jego przedstawicieli. Wyrazem naszego wsparcia dla inicjatyw tego rodzaju są organizowane przez nas wydarzenia, wręczane nagrody i znane kampanie społeczne, takie jak słynna akcja „Płytka wyobraźnia, to kalectwo”.