Centra Integracja

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

Centra Integracja oprócz aktywizacji zawodowej pełnią też ważną funkcję informacyjną.

U nas dowiesz się o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Poradzimy ci w kwestiach rent socjalnych i rodzinnych, dodatków opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Podpowiemy, komu przysługują karty parkingowe i na jakich zasadach są wydawane. W Centrach Integracja uzyskasz zawsze aktualne informacje dotyczące zmian w przepisach prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy bazę instytucji i organizacji pomagających osobom z niepełnosprawnościami.

Przyjdź do Centrów Integracja, aby dowiedzieć się, gdzie warto szukać specjalistycznej pomocy. Nasi doradcy powiedzą, jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu i turnusów rehabilitacyjnych lub wyjazdów do sanatoriów. Eksperci Centrów Integracja doradzą również, jak uzyskać dofinansowanie kosztów zniwelowania barier architektonicznych, ale też jak samemu zlikwidować je w swoim otoczeniu, np. postarać się o miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością na parkingu przed blokiem.

Według danych za 2017 rok:

napis w kółku: jesteśmy w 3 miastach w Polsce

udzieliliśmy ponad 9000 porad socjalno-prawnych

 

Aktualnie realizowane projekty

Włącz się – LA CAIXA

W projekcie mogą wziąć udział osoby z grup defaworyzowanych społecznie, w tym z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i stopień. Wiek – od 16 do 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt „Włącz się” zainicjowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”.

Sprawni w pracy II

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2019 r.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową. Aktywizacja zawodowa dokona się poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań umożliwiających jak najbardziej samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Beneficjentami projektu mogą zostać dorosłe osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim (udział osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności nie przekroczy więcej niż 20% ogółu BO projektu), umiarkowanym i znacznym bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • konsultacji specjalistycznych, tj. rehabilitant, prawnik, wizażysta itp.
 • spotkań z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • spotkań z pracodawcą

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktywna Warszawa – Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy

Termin realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2018 r.

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – osób niepełnosprawnych (OzN) – oraz ich otoczenia (osób bliskich, rodzin, dzieci i młodzieży, pracodawców, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Składający się z dwóch modułów: aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Działania aktywizacji społecznej będą kierowane zarówno do osób z niepełnosprawnością jak również do najbliższego otoczenia OzN.

Odbiorcami działań aktywizacyjnych będą osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności pozostające przez dłuższy okres bez zatrudnienia, długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem zawodowym będących w wieku aktywności zawodowej.

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Wsparcie – Informacja – Integracja

Termin realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2018 r.

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnością  (OzN) – oraz ich otoczenia (osób bliskich, rodzin, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Naszymi beneficjentami mogą być wszystkie osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób poprzez wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/problemowych, dotyczących m.in. systemu zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy, uprawnień osób z niepełnosprawnością (i innych kategorii o szczególnych uprawnieniach).

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2021 r.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie tej grupie osób dostępu do profesjonalnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, społeczno-prawnego oraz z zakresu przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.

Projekt obejmuje szeroki zakres poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (ON) i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zapewnia dostęp do poradnictwa:

 • prawno-socjalnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług,
 • sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej,
 • indywidualne poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdobywam pracę! – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019 r.

Beneficjentami Projektu mogą być osoby ze znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności (do 10% wszystkich BO).

Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa, która dokona się poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz zintegrowane działania umożliwiające jak najbardziej samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie na rynku pracy.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • konsultacji specjalistycznych, tj. rehabilitant, prawnik, wizażysta itp.
 • spotkań z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztatów aktywizacji zawodowej
 • warsztatów kompetencji miękkich
 • spotkań z pracodawcą
 • szkoleń zawodowych

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytaj doradcę II

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2021 r.

Podstawowym celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa osobom w szczególnej sytuacji – osobom z niepełnosprawnościami i osobom działającym w imieniu osób niepełnosprawnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez udostępnienie na portalu niepełnosprawni.pl, z którego korzystają adresaci projektu, możliwości zadawania pytań (z zakresu uprawnień i przywilejów socjalnych, edukacji, rehabilitacji, pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, zatrudnieniowych itp.) i uzyskiwania w krótkim terminie odpowiedzi na nie, a także umożliwienie kontaktu ze specjalistami (prawnicy) podczas dyżurów w terenowych placówkach (Gdynia, Warszawa, Zielona Góra).

Chcesz zadać pytanie? – kliknij na „zapytaj doradcę”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776, 570 066 306
e-mail: gdynia@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel.: 22 831 85 82, 570 066 506, 570 066 806
e-mail: warszawa@integracja.org

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

ul. Kościelna  2
65-064 Zielona Góra
tel.: 570 066 206
e-mail: zielonagora@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 do 16:00

Partnerzy Centrów Integracja

nowe logo PFRON

efs

Logo Warszawy

Logo Gdyni

Logo Krakowa

Logo Zielonej Góry

logo Philip Morris

firmy mondial

la caixa

port gdynia logo

Zapoznaj się z naszymi publikacjami: