Lider Dostępności

napis Lider Dostępności

Zapraszamy na

4. KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY

Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich

Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali
organizowanej w PAŁACU PREZYDENCKIM
z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych,
przypadającego 5 maja

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

 • Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce;
 • Sieć placówek – nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz prowadzeniem spójnej polityki w obszarze dostępności;
 • Obiekt kulturalny/edukacyjny – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji kulturalnej lub edukacyjnej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • Obiekt usługowy – za nowo zrealizowany obiekt usługowy, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty usługowe oraz handlowe (np. placówki bankowe, pocztowe, sklepy, restauracje);  centra handlowe; dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe; obiekty sportowe; służba zdrowia; obiekty administracji publicznej i obiekty biurowe;
 • Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
 • Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Zgłoszenia do 4. edycji konkursu Lider Dostępności (osobiście, pocztą tradycyjną lub pod adresem mailowym: liderdostepnosci@gmail.com)
są przyjmowane do 25 marca 2019 roku.

Gala organizowana jest z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 5 maja. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej obiektów przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.


Materiały do pobrania:


Organizator

Przejdź do strony Integracji

Współorganizator

logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

Partner instytucjonalny

logo PFRON

napis: Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Patronat medialny

Logo Magazyn Miasta

logo portalu Niepelnosprawni.pl

Zwycięzcy konkursu Lider Dostępności 2018

Gala 3. edycji konkursu Lider Dostępności 2018 odbyła się 9 maja w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nagrody w kategoriach:

GRAND PRIX: Grupa Skanska
Samorząd: Miasto Poznań
Architekt/urbanista: Marek Wysocki
Obiekt usługowy: Green2Day
Przestrzeń publiczna: Plac Europejski
Obiekt usługowy – wyróżnienie: Centrum Handlowe Posnania
Obiekt usługowy – wyróżnienie: Gdański Teatr Szekspirowski
Sieć placówek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Obiekt zabytkowy: EUROPEUM – Ośrodek Kultury Europejskiej (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
Obiekt zabytkowy – wyróżnienie: EC1 Łódź – Miasto Kultury
Obiekt mieszkalny: Skanska Residential Development Poland

Relację z wydarzenia możesz przeczytać na portalu Niepelnosprawni.pl i na stronie Integracja.org.

Zwycięzcy konkursu Lider Dostępności 2017

27 kwietnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nagrody laureatom konkursu Lider Dostępności w kategoriach:

 • GRAND PRIX:  Miasto Katowice
 • Samorząd: Miasto Katowice
 • Architekt/urbanista: Tomasz Konior
 • Obiekt usługowy: Lotnisko Chopina
 • Przestrzeń publiczna: Plac miejski z targowiskiem i Ratuszem w Siechnicach
 • Sieć placówek: Uniwersytet Warszawski
 • Obiekt zabytkowy: Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim i Formiernią w Łazienkach Królewskich w Warszawie
 • Obiekt zabytkowy – wyróżnienie:  Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
 • Obiekt mieszkalny:  Dom Studenta Nr 4 przy ul. Zamenhofa w Warszawie

Przeczytaj relację z wydarzenia na Integracja.org.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami audiowizualnymi o laureatach konkursu na YouTube.com.

Zwycięzcy konkursu Lider Dostępności 2016

26 września 2016 roku nagrody 1. konkursu Lider Dostępności wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Nagrody w poszczególnych  kategoriach otrzymali:

 • GRAND PRIX: Miasto Gdynia
 • Samorząd: Miasto Gdynia
 • Obiekt zabytkowy: Sukiennice w Krakowie
 • Przestrzeń publiczna: Szpilkostrada we Wrocławiu
 • Sieć placówek: Poczta Polska
 • Obiekt użyteczności publicznej: Centrum Kongresowe ICE Kraków
 • Obiekt użyteczności publicznej – wyróżnienie: Stacja Paliw PKN Orlen S.A. nr 682,
  przy al. Solidarności 100 w Warszawie
 • Obiekt mieszkalny/biurowy: Laboratorium Tech-Safe-Bio w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym
 • Architekt/urbanista: biuro projektowe Ingarden & Ewý Architekci

Przeczytaj relację z 1. Konkursu Lider Dostępności na stronie Integracja.org.

Zobacz również galerię zdjęć z tego wydarzenia na portalu Niepelnosprawni.pl.