Informator dla osób niepełnosprawnych 2013

Okładka publikacji „Informator dla osób niepełnosprawnych 2013”Pobierz „Informator dla osób niepełnosprawnych 2013” (z wersją do druku) w formacie PDF 345 KB

„Informator” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

Publikacja przedstawi także zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON oraz procedury ich realizacji przez różne podmioty.