Projekt POLSKA BEZ BARIER 2022

 

 

 Po lewej stronie Flaga Polska, po prawej godło Polski

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

– nazwa projektu „Polska Bez Barier 2022”

– Dofinansowanie 649.979,08  zł

– Całkowita wartość 809.163,70 zł

Opis zadania:

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, firmy, instytucje, architektów, urbanistów.

Działania realizowane w ramach projektu

Projekt zakłada organizację 3 wydarzeń:

I     

„Lider Dostępności” 7. edycja ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego, promującego projektowanie uniwersalne i najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne (w tym dostępność samorządów i instytucji publicznych), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej, połączoną z transmisją online. Konkurs jest organizowany z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Więcej o Konkursie w zakładce Lider Dostępności na stronie http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/

II

„Człowiek bez barier” (CBB) 20.  edycja. Unikatowy konkurs, promujący aktywność, twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. To także okazja do przełamania funkcjonujących na temat tej grupy społecznej stereotypów. Aby uhonorować młodzież z niepełnosprawnością wyróżniającą się w działalności społecznej, w 20. edycji konkursu zostanie również przyznane po raz pierwszy wyróżnienie: Młody Człowiek bez barier (dla osób w przedziale wiekowym14-20 lat). Rozszerzymy zatem warunki uczestnictwa w konkursie umożliwiając zgłaszanie wniosków dot. młodzieży poniżej 18 r. ż. (przez ich rodziców lub opiekunów prawnych). Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Małżonki Prezydenta RP, podczas której laureatom – wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością – zostaną wręczone nagrody. Honorowym patronatem i z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Z okazji jubileuszu 20-lecia konkursu jego formuła zostanie rozszerzona. Uczestnikami Gali będą osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, laureaci z ubiegłych lat (dotychczas nagrodzono ponad 100 osób), dziennikarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Więcej o Konkursie „Człowiek bez barier” na stronie http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier/

III

„Wielka Gala Integracji” (WGI) 27. edycja. Wyjątkowe i największe w Polsce wydarzenie o wymiarze kulturalnym i integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, podsumowujące i prezentujące najważniejsze roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. WGI to jedno z najstarszych wydarzeń, skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. WGI prowadzą znani prezenterzy. W programie Gali znajdą się m.in.: występy artystów z niepełnosprawnością, koncert popularnej gwiazdy, prezentacja filmów dotyczących m.in. istotnej roli osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, przyznany będzie także Medal Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji wyróżniających się w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pokazana będzie też twórczość osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski, która będzie napływała do Integracji przez cały rok. Prace beneficjentów zostaną zaprezentowane na specjalnym ekranie podczas Wielkiej Gali Integracji. Dodatkowo, co będzie nowym elementem gali, wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy stacjonarnej. Gala odbędzie się w Warszawie i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Integracji oraz na portalu Niepelnosprawni.pl – największym portalu dla osób z niepełnosprawnością www.niepelnosprawni.pl. Więcej o WGI w zakładce http://www.integracja.org/zmieniamy-swiadomosc/wielka-gala-integracji/

 

Wszystkie planowane wydarzenia zostaną zrealizowane w podwyższonym rygorze sanitarnym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo każde z wydarzeń od początku jest przygotowywane w formie hybrydowej, zapewniając udział uczestników w formie on-line, niezależnie od możliwości realizacji wydarzeń na żywo.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Gala konkursu „Lider Dostępności” – maj 2022 r. (termin przesunięty na jesień)

Gala konkursu „Człowiek bez barier” – grudzień 2022 r.

Wielka Gala Integracji – listopad 2022 r.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org http://www.integracja.org/o-nas/wydarzenia/