Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 29 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
Grupowe zdjęcie pary prezydenckiej oraz nagrodzonych w konkursie Lider Dostępności, a także organizatorów konkursu

Grupa Skanska (Grand Prix), Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Green2Day, Centrum Handlowe Posnania, Gdański Teatr Szekspirowski, Europeum, EC1 Łódź, Skanska Residential Development Poland, a także prof. Marek Wysocki. To nagrodzeni w 3. edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”, organizowanego przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 9 maja w Pałacu Prezydenckim wręczył statuetki.

Lider Dostępności to Konkurs Architektoniczno-Urbanistyczny Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich, organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Nie tylko świadczenia pieniężne

– Kwestia problemów dotykających osoby z niepełnosprawnościami pojawia się w naszej przestrzeni publicznej z bardzo dużą intensywnością – powiedział prezydent Andrzej Duda w przemówieniu przed wręczeniem statuetek. – Nie ma co ukrywać, wszyscy wiemy o odbywającym się w tej chwili w gmachu sejmu proteście rodziców młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami – dodał.

Prezydent Andrzej Duda przemawia do mikrofonu

Podkreślił, że postulaty protestujących są zrozumiałe dla każdego, ale oprócz świadczeń pieniężnych potrzebne są także inne działania państwa – szczególnie w kwestii dostępności.

– Jeżeli chodzi o obowiązki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim potrzebna jest polityka – mówił prezydent. – Polityka dotycząca likwidacji różnego rodzaju barier po to, aby umożliwić tym osobom normalne życie. To z jednej strony pomoc, którą można nazwać socjalną – to jest choćby pomoc gotówkowa. Ale to także działania nakierowane na to, by likwidować wszelkiego rodzaju bariery.

Państwo nowoczesne i cywilizowane

Andrzej Duda podkreślił, że temu właśnie służy konkurs Lider Dostępności. Zaznaczył też, że dostępność to tak naprawdę kwestia dotycząca wszystkich, ponieważ wszyscy na różnych etapach życia będą jej potrzebować – zarówno osoba starsza, rodzic z dzieckiem, ale także kontuzjowany sportowiec czy pasażer metra śpieszący się do pracy. Wszystkim więc powinno zależeć na tym, by polskie przestrzenie i budynki były w pełni dostępne.

– Jeżeli państwo jest nowoczesne i cywilizowane, tych barier jest jak najmniej – powiedział prezydent Duda.

Wskazał przy tym na Program Dostępność plus – inicjatywę rządu Mateusza Morawieckiego, która ma służyć likwidacji barier i zwiększeniu przestrzeni niezależności i osobistej wolności osób z niepełnosprawnością.

Elegancka sala w Pałacu Prezydenckim. Po lewej podest z prowadzącymi galę, po prawej siedząca na krzesłach publiczność

Działania, które wejdą w krew

Szerzej o programie mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

– Naszym celem jest podniesienie poziomu życia wszystkich Polaków – podkreślił. – Przygotowaliśmy bardzo szeroki program, w ramach którego będziemy kierowali na inwestycje związane z dostępnością 23 miliardy złotych. Chcielibyśmy, żeby to były działania, które wejdą nam krew.

Minister zauważył, że w tej chwili tylko co dziesiąty budynek użyteczności publicznej jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

– To pokazuje, jak wiele musimy jeszcze zrobić – zauważył minister.

Dostępność nie może być punktowa

– Dobrze było trzy lata temu podjąć decyzję o stworzeniu Konkursu Lider Dostępności. Mamy pierwsze efekty: Program Dostępność plus – powiedział prezes Integracji Piotr Pawłowski. – Dostępność potrzebuje jeszcze wsparcia. Wszyscy potrzebujemy właściwego jej rozumienia. Dostępność jest nam wszystkim potrzebna do samodzielnego życia.

a42b2663

Prezes Integracji podkreślił, że dostępność nie może być punktowa. Pozbawione barier muszą być nie tylko przestrzenie miejskie, budynki, ale też transport – tak, by osoba z starsza czy z niepełnosprawnością mogła swobodnie się poruszać i być aktywna.

By dostępność nie była iluzoryczna

Temat dostępności jako procesu, który powinien obejmować wszystkie dziedziny życia, podjął prof. Piotr Lorens, przewodniczący Towarzystwa Urbanistów Polskich.

– Jeżeli dostępność ograniczymy tylko do jednego budynku czy środka transportu, to będzie ona iluzoryczna. Tymczasem nasze miasta będą tak dobre, jak dobre będzie najsłabsze rozwiązanie. W związku z tym ważne jest działanie w skali urbanistycznej – podkreślił prof. Lorens.

Według niego miasto, jako żywy, stale modyfikujący się organizm, będzie służyło wszystkim swoim mieszkańcom tylko wtedy, gdy na każdym etapie jego funkcjonowania będzie uwzględniona dostępność.

– Miasta przyszłości będą miastami dla różnych grup społecznych, nie tylko dla młodych i sprawnych – tłumaczył urbanista. – Projektujemy miasta nie dla siebie, nawet nie dla naszych dzieci, ale dla naszych wnuków.

Potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania przestrzennego podkreślała również Jolanta Bosca, wiceprezes Zarządu „WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim”, która po raz trzeci była Partnerem Strategicznym konkursu.

– Konkurs Lider Dostępności odgrywa ważną rolę w budowaniu świadomości wśród włodarzy miast oraz wszystkich, którzy mają wpływ na niwelowanie barier architektonicznych: urbanistów, architektów i projektantów – powiedziała. – Aby było to możliwe, niezbędna jest odpowiednia edukacja na temat projektowania uniwersalnego. Ważne są także rozwiązania systemowe, którą zapewnią dostępność nie tylko budynków, ale także środków komunikacji.

a42b2670

Grand Prix i siedem nagród

Kapituła Konkursu „Lider Dostępności 2018” przyznała Grand Prix, siedem nagród i cztery wyróżnienia.

Podczas gali w Pałacu Prezydenckim 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nagrody w następujących kategoriach:

  • Grand Prix – Grupa Skanska
  • Architekt/urbanista – prof. Marek Wysocki
  • Obiekt usługowy – Green2Day (Wrocław)
    • Wyróżnienia: Centrum Handlowe Posnania, Gdański Teatr Szekspirowski
  • Sieć placówek – Łódzka Kolej Aglomeracyjna
  • Obiekt zabytkowy – EUROPEUM – Ośrodek Kultury Europejskiej (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
    • Wyróżnienie: EC1 Łódź – Miasto Kultury
  • Obiekt mieszkalny – Skanska Residential Development Poland

Nagrody w kategoriach Samorząd i Przestrzeń publiczna zostaną wręczone podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbędzie się 20-22 czerwca br. w Gdyni.

Grand Prix

Grupa SKANSKA

Nagrodę przyznano za filozofię firmy, w której kluczowym elementem jest człowiek i jego potrzeby, niezależnie od wieku lub stopnia sprawności. kapituła konkursu postanowiła docenić i wyróżnić kompleksowe działania grupy Skanska na polskim rynku, które przyczyniają się do budowania obiektów, w tym mieszkaniowych, i przestrzeni dostępnych, stanowiących wzór dla branży nieruchomości w Polsce.

Budynek Skanska Atrium, nagroda w kategorii Grand Prix Lidera Dostępności 2018

 

Sieć placówek

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Passenger train.

 

Obiekt mieszkalny

Skanska Residential Development Poland

Kapituła Konkursu doceniła unikalne w skali kraju podejście dewelopera, który w swoich realizacjach uwzględnia potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób z niepełnosprawnością. Innowacyjne jest wprowadzenie tych rozwiązań w mieszkaniach, a nie tylko w częściach ogólnodostępnych.

mieszkalny-skanska-holm-house

Architekt/urbanista

Prof. Marek Wysocki

Za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej oraz upowszechniania standardów projektowania i budownictwa dostępnego, wprowadzanych przez polskie miasta.

architekt-marek-wysocki

Obiekt usługowy

Green2Day (Wrocław)

Za przestrzeń biurową w sercu Wrocławia, która wyróżnia się zarówno wysokimi walorami estetycznymi, jak i pełnym dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. kapituła konkursu doceniła również podjęcie przez dewelopera współpracy z urzędem miasta w celu przebudowy placu sąsiadującego z obiektem.

uslugowy-green2day

Obiekt usługowy – wyróżnienie

Centrum Handlowe Posnania

Za ponadstandardowe rozwiązania uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, wdrożone już na etapie projektowania Centrum.

posnania

Obiekt usługowy – wyróżnienie

Gdański Teatr Szekspirowski

Za konsekwentną politykę dostosowania budynku teatru do potrzeb wszystkich użytkowników oraz działania zmierzające do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych poprzez zajęcia artystyczne.

teatr-szekspirowski

Obiekt zabytkowy

EUROPEUM – Ośrodek Kultury Europejskiej (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)

Za modelowy przykład modernizacji obiektu zabytkowego, przy której wzięto pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz za sukcesywne działania Muzeum Narodowego w Krakowie zmierzające do udostępnienia oferty muzealnej jak najszerszej grupie odwiedzających.

Budynek EUROPEUM – Ośrodek Kultury Europejskiej (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)

Obiekt zabytkowy – wyróżnienie

EC1 Łódź – Miasto Kultury

Za tytaniczny wysiłek włożony w przekształcenie budynku byłej elektrociepłowni w obiekt o wysokich walorach estetycznych i kulturalnych, uwzględniający potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Budynek EC1 Łódź - Miasto Kultury

 

Zapraszamy do udziału w 4. konkursie „Lider Dostępności”. Na zgłoszenia czekamy do 25 marca 2019 roku. Warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony integracja.org.

Więcej na portalu Niepelnosprawni.pl.


Organizatorzy dziękują wszystkim partnerom Konkursu, w szczególności partnerowi strategicznemu, WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim.


 

Organizator

Przejdź do strony Integracji

Współorganizator

logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018

logo Prezydenta z podpisem: Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018

Partner instytucjonalny

logo PFRON

napis: Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Partner strategiczny

fundacja LafargeHolcim

Patronat medialny

Polskie Radio Jedynka

logo TVP Info

portal Niepelnosprawni.pl

Przejdź na górę strony