Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 29 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce

W związku z realizacją projektu:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR, Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do złożenia oferty na:  zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego dla beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF, 13 mb)

 

Pliki w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 0,1 mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (DOCX, 0,1 mb)

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (PDF, 0,2 mb)

 


Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 0,3 mb)

Przejdź na górę strony