Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 27 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
Piotr Pawłowski wręcza certyfikat dyrekcji CH Arkadia

Arkadia, jako pierwsze centrum handlowe w Polsce, otrzymała prestiżowy certyfikat INTEGRACJI „Obiekt bez barier”, potwierdzający dostępność i przyjazność obiektu dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Audyt certyfikujący przeprowadziła Fundacja Integracja.

Właściciel i zarządca Arkadii – firma Unibail Rodamco – zdecydował się przeprowadzić audyt certyfikujący w zakresie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pracownicy Arkadii zostali przeszkoleni w zakresie udzielania informacji i pomocy osobom z różnymi typami niepełnosprawności, w tym poruszającym się na wózku, niewidomym, niesłyszącym, a także z dysfunkcjami intelektualnymi. Od kwietnia do dyspozycji klientów niewidomych i niedowidzących jest także broszura, będąca przewodnikiem po centrum, przygotowana w alfabecie Braille’a.

CH Arkadia oferuje wiele rozwiązań przyjaznym osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, m.in.: ponad 60 miejsc na parkingach podziemnych, miejsca parkingowe usytuowane blisko „przedsionków”, które posiadają windy ułatwiające dostęp do centrum, potrójne oznakowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami , brak przeszkód architektonicznych, blokady drzwi obrotowych dla osób na wózkach inwalidzkich, a także przestrzenne, specjalnie dostosowane łazienki.

W Arkadii pomyślano również o osobach niedosłyszących – dzięki wzmacniającym pętlom indukcyjnym na terenie ogródka restauracyjnego (food court) będą one mogły lepiej słyszeć muzykę i informacje podawane w centrum. W formie testu, dla osób niedowidzacych Arkadia wprowadziła tablice informacyjne z napisami w języku Braile’a. Oznakowania takie znajdują się również na przyciskach wind (wewnątrz oraz na zewnątrz), a także na drzwiach wszystkich toalet.

Źródło: www.propertynews.pl

Przejdź na górę strony