Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 28 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
ewa_pawlowska_fot_marta_kusmierz_638x479

8 października w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Powołania do Rady wręczyli minister Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik.

– Aby tworzyć dobre rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami potrzebna jest współpraca administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg podczas spotkania inauguracyjnego Rady.

Czym jest Rada?

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy m.in. przedstawianie Pełnomocnikowi propozycji przedsięwzięć, zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością i rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb. Ponadto członkowie Rady mają za zadanie opiniować projekty aktów prawnych i rządowych programów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego Rada ma sygnalizować odpowiednim organom potrzebę wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością.

W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych.

Jak czytamy nas stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udział w Radzie osób z różnymi niepełnosprawnościami służy zapewnieniu tej grupie społecznej realnego wpływu na proces podejmowania decyzji w zakresie polityki i programów ich dotyczących.

– Działając w zespole osiągniemy najwięcej, a dziś ten zespół poszerzamy – podkreślił podczas uroczystej inauguracji nowej Rady Pełnomocnik Rządu, Paweł Wdówik.

rada_konsult

Pełna lista członków VIII kadencji Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele organów administracji rządowej

 • Pani Anna Fugielska – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
 • Pan Adam Hadław – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Pani Marzena Machałek, – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Pani Małgorzata Michalska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • Pan Robert Woroniecki – przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

 • Pani Anna Bańkowska
 • Pan Józef Grzegorz Kurek
 • Pani Dorota Potejko
 • Pan Michał Tomczak
 • Pan Ludwik Węgrzyn

Przedstawiciele organizacji reprezentatywnych i organizacji zawodowych

 • Pani Grażyna Gaj
 • Pani Renata Górna
 • Pan Dariusz Jadczyk
 • Pan Krzysztof Kosiński
 • Pan Dominik Moskalik
 • Pani Jadwiga Smulko
 • Pani Sylwia Szczepańska
 • Pani Joanna Torbé
 • Pan Jan Witkowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • Pan Wojciech Biernat
 • Pani Anna Hejducka
 • Pan Robert Jagodziński
 • Pan Andrzej Janowski
 • Pan Marek Kalbarczyk
 • Pan Adam Kompowski
 • Pan Krzysztof Kotyniewicz
 • Pani Justyna Kucińska
 • Pan Krzysztof Kurowski
 • Pan Piotr Kuźniak
 • Pani Renata Orłowska
 • Pan Piotr Pawełko
 • Pani Ewa Pawłowska
 • Pan Marek Piechuta
 • Pan Damian Reśkiewicz
 • Pani Barbara Święch-Bober
 • Pan Paweł Wójtowicz
 • ks. Tadeusz Zaleski
 • Pani Monika Zima-Parjaszewska
 • Pan Przemysław Żydok
Przejdź na górę strony