Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 29 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
paneliści podczas wydarzenia związanego z podpisaniem Karty Różnorodności

24 maja podczas V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Integracja podpisała Kartę Różnorodności. W ten sposób dołączyliśmy do grona firm, instytucji i organizacji, które zobowiązały się do aktywnego zwalczania dyskryminacji i wykluczenia ekonomicznego.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności, wspieranego od początku powstania przez firmę Orange Polska. Celem projektu, jak i dorocznego majowego wydarzenia, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei „zarządzania różnorodnością”, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań, umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu.

– Bardzo nas cieszy zauważalne, coraz większe zainteresowanie pracodawców tematem różnorodności – powiedziała podczas obchodów Dnia Różnorodności Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Widać, że biznes, ale nie tylko, stara się odpowiedzialnie podejść do zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce – wyzwań demograficznych, zmieniających się oczekiwań wobec pracodawców, coraz większej liczby obcokrajowców czy rozwoju nowych technologii, które nie pozostają bez znaczenia także jeśli chodzi o wyrównywanie szans w miejscu pracy. – dodała.

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy to jeden z głównych celów Integracji. Poprzez m.in. Centra Integracji oraz serwis Sprawniwpracy.com ułatwiamy znalezienie zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem z rynku pracy. Dlatego uczestnictwo w inicjatywie FOB jest dla naszej organizacji niezwykle ważne.

Sama Karta Różnorodności jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest ponad 220 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym coraz więcej samorządów.

Przejdź na górę strony