Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 28 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
na zdjęciu od lewej: Piotr Pawłowski, prezes Integracji, prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB oraz triumfujący dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB, zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Budynki instytucji państwowych, zwłaszcza związanych z nauką i rehabilitacją, powinny być wzorem dostępności. Niestety, w wielu miejscach tak nie jest, tym bardziej więc warto wyróżnić siedzibę Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-BIP), która od dziś (21 stycznia 2016 r.) może szczycić się integracyjnym znakiem jakości, czyli certyfikatem OBIEKT BEZ BARIER.

– Wręczamy certyfikat dostępności dla miejsca, które powstawało na naszych oczach. Integracja została zaproszona do udziału w tworzeniu tej przestrzeni już na etapie planów. Nasi eksperci pracowali na rzecz dostępności wtedy, gdy mogli zadbać o wszelkie aspekty dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Na wszystkich etapach prac spotkaliśmy się tu z ogromną przychylnością i wrażliwością na niepełnosprawność – podkreślał podczas wręczania certyfikatu Piotr Pawłowski, prezes Integracji. – Certyfikat jest przyznawany na podstawie bardzo rygorystycznych zasad – nie tylko wynikających z polskiego prawa i przepisów, bo – jak państwo wiedzą – zostawiają one ogromną swobodę architektom, którzy nie do końca uświadamiają sobie, czym jest dostępność – dodał.

Prestiżowe grono

na zdjęciu od lewej: Piotr Pawłowski, prezes Integracji, prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB oraz triumfujący dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB, zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Integracja przez lata wypracowała kompleksową metodologię dostępności. Uwzględnia ona zalecenia zawarte w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Budynek CIOP-BIP dołączył zatem – po przejściu bardzo surowego audytu w październiku ubiegłego roku – do prestiżowego grona miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Wcześniej integracyjny znak jakości, jakim jest ceryfikat OBIEKT BEZ BARIER, otrzymały: Pałac Prezydencki, Belweder, Sejm RP, a także Lotnisko Chopina w Warszawie.

Dyrektor CIOP-BIP, prof. Danuta Koradecka, nie kryła wdzięczności Integracji za to, że pomogła stworzyć w kierowanej przez siebie instytucji przestrzeń dostępną dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Rehabilitacja przez laboratorium

W budynku znajdują się laboratoria, w których badane są kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, a także zdolnością pracowników do wykonywania zawodowych obowiązków. Dzięki bardzo nowoczesnym technologiom można tu sprawdzić np. jak człowiek może funkcjonować w ekstremalnych warunkach pracy i jaki ma to wpływ na jego organizm.

W laboratoriach opracowywane są też metody rehabilitacji i przywracania do pracy osób z niepełnosprawnością. Znajdują się tu m.in. Komora do Badań Akustycznych, Laboratorium Zanurzeniowej Rzeczywistości Wirtualnej i Laboratorium Badań Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej.

Przejdź na górę strony