Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 29 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
rysunek: kobieta idzie po chodniku z synem z zespołem Downa, starsza para odwraca się za nimi, mężczyzna mówi: Pani patrzy jaki! To pewnie kara za grzechy rodziców

„Warszawa łączy, bawi, edukuje” to hasło 7. finału Muranowskich Dni Integracji, które już 15 czerwca odbędą się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie. Towarzyszy im Integracja.

– Chodzi nam o likwidowanie barier i stereotypów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz zwrócenie uwagi osób pełnosprawnych na równość praw człowieka bez względu na jego kondycję psychofizyczną – wyjaśnia wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańców Warszawie – Małgorzata Gondek.

Pomysł Muranowskich Dni Integracji narodził się 7 lat temu i na trwałe wpisał się w kalendarz szkolny. Jest to cykl spotkań i działań o szerokim zasięgu, obejmującym muranowskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Projekt tematycznie związany jest z szeroko pojętą integracją. Zostaje wdrażany zawsze w II semestrze i kończy się atrakcyjną imprezą finałową na przełomie maja i czerwca.

Atrakcje edukacyjne przez zabawę

– Wśród tegorocznych atrakcji przygotowanych przez Integrację: tor przeszkód, który pozwoli zdrowym dzieciom przekonać się, jakie trudności napotyka osoba niewidoma lub poruszająca się na wózku inwalidzkim, Savoir-vivre – czyli poradnik dla wszystkich, jak zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnością, pokaz slajdów z wyprawy dwojga wózkowiczów do Indonezji oraz aktywizujące kolorowanki dla najmłodszych – zapowiada Agnieszka Sprycha, szef działu mediów Integracji.

Od trzech lat każda impreza poszerzona jest o panel edukacyjny dla nauczycieli śródmiejskich ogólnodostępnych szkół podstawowych. Tematy poruszane na spotkaniach z nauczycielami to: „Edukacja włączająca szansą do wykorzystania” oraz „Aktywne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Impreza odbędzie się 15 czerwca w godzinach od 10.00-12.30. W wydarzenie włączyła się w tym roku Fundacja Integracja.

Przejdź na górę strony