Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2014 r. na „zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych”

W związku z realizacją projektu:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR, Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do złożenia oferty na: „zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych”

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (pdf 4 MB)

 

Pliki w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc 143 kb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc 143 kb)

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy (doc 421 kb)

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (PDF 173 kb)

Pytanie nr 2 (PDF 179 kb)


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF 348 kb)